Lotin Fréderique

Lotin Fréderique
Algemeen ...
Zwemmen ...
Fietsen ...
Lopen ...

Lotin Fréderique was nog niet actief in 2021.

Welkom bij het nieuwe scoresysteem van triatlonwedstrijden.be!
Klik hier voor meer uitleg hoe dit scoresysteem is opgebouwd.
Wedstrijd # Totaal
2018
Den Halven Van Damme - Clash Der Titanen - Duatlon 27 04:53:12 72.26
72.26
Zwemmen
72.28
Fietsen
65.42
Lopen