20/06/2017

3athlon.be: Laurens en Geldhof zegevieren in Kortrijk

Zoals eerder vermeld ging Kortrijk voor een nieuw concept. Dit maal werd voor de duatlon ook gekozen voor een niet-stayerwedstrijd wat toch wel een ander beeld vormt dan wat we in Kortrijk gewoon zijn. Geen gebruikelijke grupetto’s die voorbijraasden maar een strijd van man tegen man. 
Lees meer op 3athlon.be 3athlon.be